Dům pod Onřejníkem

Víkendový dům na dvou úrovních

Novostavba 
Stupně: studie, projekt pro dsp, příprava realizace, realizace

Rok: 2017