Kadeřnictví

Rozšíření stávajího kadeřnictví v západním traktu domu.

Rekonstrukce 
Stupně: studie, projekt pro dsp, příprava realizace, realizace

Rok: 2016