Kanceláře

Zadání bylo jasné. Vyčistit stávající prostory a vytvořit velkoprostorovou kancelář. Vyhrnuly jsme si rukávy a pustily se do práce. Rozpočet byl omezený, proto bylo potřeba využít toho, co se dá. Vytvořit příjemné dostatečně prosvětlené prostředí. To znamená otevřenou plochu, alespoň částečně rozčlenit „ostrovy“ potřebné pro jednáni a porady, zároveň vše nechat opticky propojené. Transparentnost, která je jedním ze základních pilířů firemní strategie, se odráží ve skleněných stěnách s polepy a profilitových příčkách. Firemní barvy jsou červená a bílá. Proto hnědočervené marmoleum, světla v červené barvě a kuchyňka se zbývajícím mobiliářem v barvě bílé.

INTERIÉR

Stupně: STUDIE, PŘÍPRAVA REALIZACE, REALIZACE včetně TECHNICKÉHO DOZORU.

Rok: 2011