Rodinný dům L

Důraz je kladen na propojení života mezi domem a zahradou.

Rekonstrukce (přestavba/dostavba)
Stupně: studie, projekt pro dsp, příprava realizace, realizace

Rok: 2006