Rodinný dům S

Vestavba bytu ve střední části

Novostavba (přestavba/dostavba)
Stupně: studie, projekt pro dsp, příprava realizace, realizace

Rok 2014