Výstava Vítkov

Hlavní myšlenkou prostorového uspořádáni výstavy je motiv volebního klání v ulicích města. Výstavní síň navrhujeme rozdělit podélně stěnou na dvě poloviny. Vytvoříme tak úzký a dlouhý prostor, který s pomocí celoplošného polepu skutečných fasád domů vytvoří dojem ulice. Pro polep budou vybrány domy odpovídající svou architekturou časovému období ve kterém se návštěvník právě nachází.  Volební atmosféra je vytvářena volebními hesly a sliby na látkových transparentech, které jsou zavěšeny mezi domy. Volební hesla opět odpovídají jednotlivým časovým obdobím.  Atmosféra je podtržena zvukem rozhlasového vysílání. 

Rozdělení sálu příčnou stěnou umožní vést návštěvníka po časové ose od roku 1897 do padesátých let, kde na hlavní sál navazuje volební místnost  z roku 1954 v podzemních prostorách. 

V nikách členících stěny jsou umístěny interaktivní prvky, audiovize, sluchátka, počítačová hra atd.  Na několika místech je umožněn průhled stěnou do jiného časového období (do minulosti či budoucnosti), který návštěvníkovi umožní vidět důsledky voleb a příčiny daného stavu. V půdoryse je také vyznačen interaktivní prostor, kde by si návštěvník mohl „počmárat“ volební plakát, domalovat kníry, vousy atd. Výstava tak získá proměnlivý prvek ovlivňovaný samotným návštěvníkem. 

Dalším interaktivním prvkem je pak umístění dvou „balkónů“. Jeden bude umístěn ve střední části výstavy a bude svou nedostupností demonstrovat sílu tehdejší politické moci. Nahoře bude umístěna figurína K. Gottwalda. Zde navrhujeme umístění audio smyčky s jeho projevem. Sluchátko bude umístěno pod balkónem. Druhý balkón umístíme na samý konec výstavy, kde v době demokracie je možné se postavit na balkón a spolu s tehdejšími představiteli „promluvit k davu“.

Výstava je zakončena současným prvkem volebního boje, billboardem, s příznačným dobovým heslem. Billboard zároveň tvoří zadní stěnu volební kanceláře na začátku místnosti.

V suterénu volební místnosti z roku 1954 navrhujeme interaktivní video, které se spustí podle toho, jak návštěvník odvolí. Tato audiovize má upozornit na důsledky volebních rozhodnutí i na planost volebních slibů.

 

 

Realizace (přestavba/dostavba)
Stupně: studie, realizační projekt , příprava realizace, realizace

Rok: 2011