Náměstí Miroslava Horníčka v Plzni

Kašny přestavují klasické vodní prvky  na náměstí.V tomto smyslu jsou také pojaty jako tradiční a prostorové akcenty,které vycházejí z původního archetypu,ačkoli návrh používá moderní výrazové prostředky.Vzájemně jsou propojeny “komplexem podzemních chodeb”…respektive jejich otiskem v náměstí,který ukazuje,jak vypadají podzemní chodby pod domy na náměstí a zároven´jejich linka symbolicky propojuje dvě stávající podzemní chodby na protilehlých stranách náměstí.Kašny v této metafoře představují studny,které se nepropisují do země,nýbrž opačně vzhůru.

Podzemní chodby samostatné se do náměstí propisují v kamenné dlažbě jako 2 cm široké litinové pásky, vnichž jsou vtlačeny krátké příběhy od plzeńského rodáka,herce Miroslava Horníčka.

“Cesta vpřed -stejně jako při Tour de France – vede jednotlivými etapami.Některé vedou stoupáním,jiné rovinami,další prudkým klesáním,každá má své vlastní potíže a své klady, ale jedno mají společné :  vedou vpřed a ke kýženému cíli.” M.Horníček

Všechny kašny mají stejnou velikost,liší se však šířkou obíhajícího kruhového litinového prstence.kromě toho je každá věnována jinému symbolu plzeńského znaku, jehož volná interpretace je vtlačena do litinových pásů roštu.

Kašna severovýchodní odkazuje ke klíčům,kašna jihovýchodní na chrta a kašna jihozápadní připomíná husitského velblouda.Tyto tři symboly doplnúje socha rytíře Žumbery na opěrném pilíři “Císařského domu” a přeneseně se tak znovu objevuje celý plzeńský znak pohromadě.

Před radnicí, v místě kde je navrženo parkoviště,jsou vysázeny platany.


Soutěž 
Stupně: studie

Rok: 2005