Obytný soubor

Území o rozloze

Studie proveditelnosti
Stupně: studie

Rok: 2016