Rekonstrukce stavení

Revitalizace technicky a morálně zastaralého rodinného domu s možností rekreačního i trvalého bydlení dvou rodin.Snahou je koncentrovat veškerý program a energii do jednoho typově jasného objektu – bloku domu a ponechat okolí stavby tedy přilehlou louku v intaktním stavu.

Proto je výhodné ponechat půdorysný tvar domu ve tvaru  „ L „ , které je otevřené k jihu.

Dalším faktorem jsou omezení vyplývající z polohy v chráněné krajinné oblasti, hlavně typ a sklonitost střechy a použití přírodních materiálů v exteriéru domu.Dispozičně jde o dva byty s alternativně řešenými vstupy ( společný a samostatný ) a alternativně řešeným příslušenstvím ( společné a samostatné ) a se společnou venkovní pobytovou terasou v jižním poloatriu. Vnější fasádu tvoří kombinace modřínového obkladu upraveného oleji, kamene a hladké omítky.

Rekonstrukce (přestavba/dostavba)
Stupně: studie, projekt pro dsp, příprava realizace, realizace

Rok: 2010