Revitalizace návsi

Řešené území o velikosti 9100 m2 je rozděleno do tří  samostatných celků. Každý z nich svůj osobitý charakter a hlavní funkci. 

Vzájemně jsou mezi sebou propojeny po hlavních osách viz. výše PARK – KAPLE – HŘIŠTĚ.V území kolem kaple je kladen důraz na historii místa a jsou umístěny odkazy na historii celé obce. V souvislosti s tím je přesunut pomník T.G. Masaryka se jmény padlých v 1.světové válce a se jmény obětí 2.světové války. INFO tabule s historíí obce je umístěna na průsečíku pěších komunikací u potoka. 

 

V severní části území je nastíněno řešení velkokapacitního parkoviště pro celé centrum obce v návaznosti na hřiště, na kterém se pořádají pravidelná setkání občanů. Návrh počítá se zpevněním břrhu potoka a provedením technických protipovodňových opatření. Podél potoka je  navržena nový chodník pro pěší jako spojnice historického jádra, parkovistě a restaurace u Bundárů. Součástí je  řešení skládky odpadů a recyklace, která je umístěna pod zemí systémemjednoduchých podzemních kontejnerů SEMI /Zlín/


Stupně: studie

Rok: 2018