Einsteinův labyrint

Návrh revitalizuje dosud nevyužité prostory půdy.

Celý koncept vychází z vytvoření nového přístupu, navazující na centrální stávající schodiště, a to jak nově vloženým schodištěm, tak skleněným panoramatickým výtahem, který zabezpečuje bezbariérový přístup.

Na půdě je vytvořen centrální nástupní prostor, ve kterém jsou vyústěny všechny vertikální komunikace.

Jedná se o „komunikační – potkávací- informační (wifi-free) „ prostor.

Na něj navazuje specifický- vyvýšeně exponovaný prostor. Za běžného provozu slouží jako denní kavárna.

Při slavnostních či jiných příležitostech možnost využití : promítaní, divadelního představení, besedy, přednášky.Stálý inventář tvoří klavírní křídlo.

Navazujícími prostory v jižní části jsou knihovna se studovnami a „open space“ internet s vloženým polem pro ping-pong –zapuštěno o 45 cm. Knihovna je nachází na stejné výškové úrovni jako komunikační „sběrná „ chodba, která obíhá, rotuje jako prstenec kolem centrální části s atrii.

Uvnitř knihovny jsou dva prostory, které jsou výškově zapuštěné o 45 cm,vznikají zde jakoby malé „bazénky“ které jsou orámované regálem knih po svém celém obvodu, výška regálu je 130 cm (nevzniká zde optická výšková bariéra, ale naopak prostorová pestrost.)

Nad celým prostorem knihovny obíhá galerie, která slouží studentům, jako čítárna, studovna.

Galerie přechází i do prostoru nad studovnami.

Na blok studoven navazuje místo pro výuku cizích jazyků/ prostor je plánovaný v návaznosti na boční /stávající/schodiště a mohl by být využíván i pro širší veřejnost,například v době prázdnin.

V severní části dle podélné osy V-Z je sanitární blok a blok ateliérů. Na něj pak navazuje tzv.„Einsteinův labyrint“ –prostor pro blíže nespecifikované aktivity studentů, rozvíjející jejich schopnosti.

Tento koncept představuje model fungování „ŠKOLY VE ŠKOLE“

Soutěž 
Stupně: 1.místo ve vyzvané soutěží

Rok: 2007