Polyfunkční dům

Na počátku byly zubní ordinace a zubní laboratoř v dostavbě nekomunikující s objektem školy za zády ani s uliční frontou. Na konci svébytný městský polyfunkční dům s optikou, kancelářemi a kadeřnictvím.  A mezitím? Zadání na přestavbu, přístavbu a nástavbu od pana optika. Tím byla dána i hlavní náplň stavby – oční centrum s optimetrií. Proto výraz domu – dvě oči pozorující ulici. Výškově navazuje hlavní křídlo na vedlejší budovu základní školy.  Nižší přístavba s prodejnou, půdorysně ustoupená, zrcadlí zástavbu s obchody na protější straně ulice. Sjednocuje a vytváří přechod mezi malým a velkým měřítkem staveb. Zárověň se podařilo zvýšit zastavěnost parcely o 45 % a vytvořit stavbu rovnocenou měřítkově budově školy.

Novostavba (přestavba/dostavba)
Stupně: studie, projekt pro dsp, příprava realizace, realizace