Transformace městské části Jičína

Koncept podporuje pozitivní stránky města a zároveň eliminuje negativní stávající dopravní situaci.
Město Jičín je obklopené zelení – zeleň je vtažena do města – prorůstá jím – tvoří zvukové i pohledové clony, vytváří příjemné atributy pro bydlení a život ve městě.
Nová navrhovaná zástavba vychází z původní struktury zastavění /viz dochovaná mapa archiv 1842/ a zároveň reaguje na zažité směry provozu a pohyb obyvatel.
Vedle dopravy, která je pro koncept klíčová, je návrh koncipován z horizontu chodce, obyvatele, návštěvníka města Jičína. Pěší komunikace mají svou jasnou logiku. Komunikační tepna spojující vlakové a autobusové nádraží přirozeně proudí do cca 10 min. chůzí vzdáleného hlavního náměstí. Zelená promenáda s důrazem na parter a pohodu je ideálním přivítáním pro nově příchozí, jako i zpestření všednosti pro obyvatele města.
Chodec prochází nově vzniklým uzemím, které je ve své podstatě jeden velký park doplněný o objekty s funkcemi každodenního využití. Jsou to právě obchody, restaurace, café a galerie které vytvářejí městské prostředí a atmosféru.
V uzlech nově vzniklého křížení cest a zelně rostou nové objemy,vycházející ze struktury a potřeb města. Urbanisticky nevyhovující a technicky nekvalitní objekty jsou bourány.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Samotný koncept vychází z urbanistického situace celku. Urbanistické řešení reflektuje potřeby města.výhledové připojení města na dálnici. Vybudování nových cyklo stezek v celém území a okolí města. Zklidnění centra vybudováním nové nábřežní komunikace a zároveň tak vytvoření pěší nábřežní promenády.v širších vztazích je vidět expandující zeleň – posléze prorůstající městem.

 ZÁKLADNÍ PRINCIPY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ AUTOBUS NÁDRAŽÍ

Integrace dopravy na jedno místo – relativně blízko sebe a zároveň blízko do centra.
Nové kryté autobusové nádraží v blízkosti industriální zóny působí svěžím moderním dojmem – lehká konstrukce střechy ze spodu nasvícená. Hlavní autobusová budova je zároveň multifunkčním objektem.
AUTOBUSOVE NÁDRAŽÍ JE OBKLOPENÉ ZELENÍ – zpříjemňující čekání cestujícím.

 

Soutěž
Stupně: studie, oceněný projekt v urbanistické soutěží

Rok: 2004

Vyjádření poroty: Autor návrhu položil důraz na dopravní řešení a nejlépe reflektuje stávající dopravní problémy.Parkovací plochy jsou rozčleněny,což umožńuje návštěvníkům parkovat blízko jejich cílů.Návrh odvádí dopravu z koncentrovaného místa bydlení a vytváří novou dopravní trasu.Vhodně umístuje autobusové nádraží k vlakovému a soustředuje je do jednoho prostoru.